تالار مجلل لوتوس چمخاله

  • کارفرما:جناب آقای مرادی
  • موقعیت پروژه:لنگرود - چمخاله
  • تاریخ:1394-1395
  • نوع پروژه:تالار

پروژه ای با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع همراه با بخش های متنوع پذیرایی