Events hall and Restaurants

امروزه بهترین تالارها و رستوران ها، مکان های تجمعی هستند که نه تنها بتوانند محیط شاداب و پر نشاطی را برای افراد حاضر در آن ایجاد کنند بلکه باید بتوانند به برگزاری و نشاط مجالسی که در آن برگزار می شوند کمک کنند.لاهیج نقش با داشتن سه عنصر اصلی طراحی در ذهن، برای طراحی چنین مکان هایی اقدام می کند.این سه عنصر اصلی عبارتند از: ساختن فضاهای تجمعی که بتوانند تعادل خوبی بین احساسات، شور و هیجان و منطق ایجاد کنند، ایجاد ارتباط بین افراد و مجلس و اتفاقی که در حال افتادن است و افزایش نشاط جمع های مختلفی که در این مکان ها حضور دارند.

Nothing Found

Ready to publish your first post? Get started here.