تـجاری و اداری

نیاز مداوم به فضا، هزینه های مختلف، گسترش تکنولوژی و ایجاد ثبات.امروزه شرکت های مختلف با چالش های متفاوتی برای طراحی فضا و برنامه ریزی روبرو هستند.لاهیج نقش با طراحی های موفق خود از فضاهای کاری دارای دانش گسترده ای از نیازهای متفاوت چنین فضاهایی است.نگرش ما، به ما این اجازه را می دهد تا فضاهایی را طراحی کنیم که ارزش-محور، منعطف، سازگار و موثر هستند و می توانند تجربه ی کاری شما را بهبود ببخشند و ارزش ها و دیدگاه های یک شرکت را به وسیله ی فضاهای آن انتقال دهند.